هسته گزینش کارکنان دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0

مدیر هسته گزینش

عیسی صادقی
تحصیلات: کارشناسی
ایمیل:
تماس: 07633711087
سوابق اجرایی

کارشناس مسئول دفتر تحقیق اعضای هیات علمی
مدیر مجتمع بصیرت
مسئول رسیدگی به شکایات مردمی
مدیر حراست

شرح وظایف