هسته گزینش کارکنان دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0

ماده ۸- وظایف هیأت مرکزی گزینش به شرح زیر می باشد:

۱. ایجاد، تفکیک، ادغام و انحلال، هسته های گزینش مورد نیاز طبق دستورالعمل‌های هیأت عالی گزینش

۲. بررسی، انتخاب و معرفی اعضاء هسته های گزینش، مسئول و معاونین دبیرخانه به هیأت عالی گزینش

۳. رسیدگی به شکایات در مرحله دوم تجدیدنظر

۴. اجرای مصوبات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه ها، سایر امور محوله که از سوی هیأت عالی گزینش ابلاغ می گردد

۵. ایجاد هماهنگی، آموزش، بازرسی، نظارت و ارزشیابی عملکرد کلیه هسته های گزینش و تهیه بخشنامه های مربوطه

۶. ارتباط و هماهنگی لازم با دستگاه‌ها و مراجع ذیربط

۷. پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه هیأت مرکزی و هسته های گزینش تابعه به وزارتخانه

 

ماده ۹- وظایف دبیر هیأت مرکزی گزینش عبارت است از:

۱. اداره امور اجرایی هیأت مرکزی و دبیرخانه طبق دستورالعمل‌های هیأت عالی گزینش

۲. صدور احکام انتصاب پس از طی مراحل قانونی

۳. پیگیری و اجرای مصوبات هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش

0   0
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 210