هسته گزینش کارکنان دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0

 

چارت سازمانی هسته گزینش : 

1- مدیر هسته 

2- کارشناس مسئول گزینش 

3- کارشناس گزینش 

4- کارشناس فناوری اطلاعات 

5- کارشناس واحد خواهران 

6- کاردان 

7- کمک کارشناس 

0   0
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 222