هسته گزینش کارکنان دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0

وظایف هسته گزینش کارکنان دانشگاه هرمزگان

طبق ماده10 قانون گزینش، هسته گزینش کارکنان دانشگاه هرمزگان وظایف ذیل را زیر نظر هیات مرکزی وهیات عالی گزینش بر عهده دارد.

1-اجرای دستور العمل ها،بخشنامه ها وسایر موارد محوله از هیات مرکزی وهیات عالی گزینش

2-بررسی وتعیین صلاحیت عمومی(صلاحیت اخلاقی،اعتقادی وسیاسی)متقاضیان مشمول قانون گزینش قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال

3-تایید صلاحیت کارکنان هسته

4-رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدید نظر

0   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 218