هسته گزینش کارکنان دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0

 

معرفی هسته گزینش کارکنان دانشگاه هرمزگان

در سال 1379 هیات مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری با تشکیل هسته گزینش کارکنان دانشگاه هرمزگان موافقت کرد ودر سال 1381 این هسته گزینش در دانشگاه هرمزگان رسما" شروع به فعالیت نمود.

وظایف هسته گزینش کارکنان دانشگاه هرمزگان

طبق ماده10 قانون گزینش، هسته گزینش کارکنان دانشگاه هرمزگان وظایف ذیل را زیر نظر هیات مرکزی وهیات عالی گزینش بر عهده دارد.

1-اجرای دستور العمل ها،بخشنامه ها وسایر موارد محوله از هیات مرکزی وهیات عالی گزینش

2-بررسی وتعیین صلاحیت عمومی(صلاحیت اخلاقی،اعتقادی وسیاسی)متقاضیان مشمول قانون گزینش قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال

3-تایید صلاحیت کارکنان هسته

4-رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدید نظر

دستگاهایی که هسته گزینش کارکنان دانشگاه هرمزگان بررسی وتعیین صلاحیت کارکنان آنها را انجام می دهد عبارتند از:

1-دانشگاه هرمزگان

2-مجتمع آموزشی عالی میناب

3-پارک علم وفناوری استان هرمزگان

4- پارک زیست فناوری خلیج فارس(مستقر در قشم)

از سال 1389 تا سال 1393هسته گزینش کارکنان دانشگاه هرمزگان با واحدهای دانشگاهی زیربرای تعیین صلاحیت کارکنان همکاری داشته است.

1- آموزشکده فنی میناب

2-دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان

 

پست های سازمانی هسته گزینش کارکنان دانشگاه هرمزگان

1-مدیر هسته

2-اعضای هسته

3-کارکنان هسته

 

مدیر هسته گزینش کارکنان دانشگاه هرمزگان

مدیر هسته گزینش کارکنان دانشگاه هرمزگان با معرفی ریاست دانشگاه هرمزگان وتایید هیات مرکزی وهیات عالی گزینش تعیین می گردد.

 

از سال 1381 تا اکنون افراد ذیل مدیریت هسته گزینش کارکنان دانشگاه هرمزگان بر عهد داشته اند.

 

 

نام و نام خانوادگی مدیر هسته

 

تاریخ شروع مدیریت تاریخ پایان مدیریت
1

محمد ذاکری

 

1381/08/08 1387/08/04
2

محسن ابراهیمی

 

1387/08/04 1389/09/22
3

محمودرضا غلامی

 

1389/09/23 1402/09/13
4

عیسی صادقی

 

1402/09/13 ادامه دارد

 

مدیرهسته گزینش کارکنان دانشگاه هرمزگان برای تبادل نظر واستفاده از تجارب دیگر مدیران هسته ها گزینش در دو شوراری زیر عضویت دارد.

1-شورای هم اندیشی مدیران هسته های گزینش استان هرمزگان

2- شورای مدیران هسته های گزینش کارکنان منطقه8 وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری

 

اعضای شورای هم اندیشی مدیران هسته های گزینش استان هرمزگان عبارت است از:

 

1-مدیر هسته گزینش آموزش وپرورش استان هرمزگان

2- مدیر هسته گزینش کارکنان دانشگاه علو پزشکی

3- مدیر هسته گزینش کارکنان دانشگاه هرمزگان

4- مدیر هسته گزینش استانداری استان هرمزگان

5- مدیر هسته گزینش دادگستری استان هرمزگان

6-مدیر هسته گزینش نیروی انتظامی استان هرمزگان

7- مدیر هسته گزینش کمیته امداد امام خمینی استان هرمزگان

8- مدیر هسته گزینش سارمان تامیین اجتماعی استان هرمزگان

 

اعضای شورای مدیران هسته های گزینش کارکنان منطقه8 وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری عبارتند از:

 • مدیر هسته گزینش کارکنان دانشگاه هرمزگان
 • مدیر هسته گزینش کارکنان دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • -مدیر هستهگزینش کارکنان دانشگاه سیستان وبلوچستان زاهدان
 • مدیر هسته گزینش کارکنان دانشگاه زابل

مدیر هسته گزینش کارکنان دانشگاه هرمزگان محمود رضا غلامی به مدت 2سال از تاریخ19/7/1394 تا تاریخ9/10/1396 دبیری شورای هم اندیشی مدیران هسته های گزینس استان بر عهده داشته است.

اعضای هسته گزینش کارکنان دانشگاه هرمزگان

اعضای هسته گزینش کارکنان دانشگاه هرمزگان 5نفر است که با معرفی ریاست دانشگاه هرمزگان وتایید هیات مرکزی وهیات عالی گزینش به مدت 2 سال(که قابل تمدید توسط هیات مرکزی وهیات عالی گزینش است )تعیین می گردند.

اعضای هسته گزینش در جلسات هسته شرکت می کنندومسولیت بررسی وتایید صلاحیت عمومی متقاضیان مشمول قانون گزینش بر عهده دارند.

 

کارکنان هسته کارکنان دانشگاه هرمزگان

 

کارکنان هسته کارکنان دانشگاه هرمزگان عبارتند از:

 • کارشناس هسته
 • کارشناس فناوری هسته
 • کمک کارشناس هسته
 • محققان هسته ومصاحبه گران (که به صورت پاره وقت با هسته همکاری می کنند)

 

افتخارات هسته گزینش کارکنان دانشگاه هرمزگان

 • کسب رتبه عالی در بازرسی هیات عالی از هسته گزینش در سال 1399
 • انتخاب مدیر هسته گزینش کارکنان دانشگاه هرمزگان به عنوان مدیر نمونه منطقه 8 توسط هیات مرکزی گزینش در سال1399
 • انتخاب مدیر هسته گزینش کارکنان دانشگاه هرمزگان به عنوان مدیر نمونه در بین مدیران هسته های گزینش وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری توسط هیات مرکزی گزینش در سال1401

 

برگزاری دوره های آموزشی در هسته گزینش کارکنان دانشگاه هرمزگان

1-برگزاری دوره های آموزشی تحقیق ومصاحبه وآیین دادرسی درتاریخ های 24/10/1393 و25/10/1393

2- دوره های آموزشی تحقیق ومصاحبه در تاریخ 24/11/1394 باهمکاری هسته گزینش استانداری

یکی از دغدغه‌های اساسی مدیران حوزه منابع انسانی، بحث استخدام کارکنان سازمان می‌باشد. عدم انتخاب درست در گزینش افراد، صدمات زیادی را به بار خواهد آورد که این صدمات تنها متوجه یک مجموعه به لحاظ هزینه‌های مالی و آموزشی نبوده، بلکه یکی از جنبه‌های صدمه آن به خود داوطلب استخدام و سازمان باز می‌گردد، زیرا یک فرد در نتیجه عدم انتخاب درست در یک سازمان زمانی را به هدر می‌دهد که بازگشت آن برای خودش و سازمان غیرممکن می‌باشد. یک برنامه جذب و استخدامی خوب کمک می‌کند تا افراد ی واجد شرایط و متناسب با شغل، با صداقت، درستکار و شایسته جذب سازمان شوند و از این طریق به افزایش بهره وری و سلامت اداری سازمان کمک بسیاری می‌تواند بکند.

 

فرآیند جذب و استخدام در دستگاه‌های دولتی ایران:

 1. نیاز سنجی و تحلیل شغل: ابتدا بر مبنای مأموریت، فرهنگ، ساختار و اهداف سازمان شغل‌های مورد نیاز شناسایی شده و سپس با توصیف آن شغل، مجموعه خصایصی اساسی (صلاحیت‌ها، تجربه، مهارت‌ها، دانش، توانایی‌ها و شخصیت) که برای اجرای موفقیت آمیز آن شغل مورد نیاز است تعیین می‌شود. در واقع، مسئولین با توجه به نگرش خود به حساسیت مشاغل و نوع خدماتی که آن شغل به جامعه ارائه خواهد داد، معمولاً تعاریف روشنی از شغل مورد نظر ارائه می‌دهند تا متصدی مناسبی نیز برای آن شناسایی و انتخاب شود.
 2. تنظیم و ارسال آگهی استخدامی: دستگاه اجرایی موظف است به منظور جذب نیروی انسانی پس از اخذ مجوزهای استخدامی، جهت معرفی شغل به داوطلبان و ارائه ملاک‌ها و مصادیق صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها، آگهی استخدامی را از طریق ابزارهای اطلاع رسانی انتشار دهد. در این مرحله با توجه به اینکه معیارهای لازم بصورت شفاف بیان شده است تنها آن دسته از افرادی که خود را واجد شرایط لازم می‌دانند اقدام به تماس با سازمان و یا نهاد آگهی دهنده و ثبت نام در آزمون استخدامی می‌نمایند.
 3. برگزاری آزمون استخدامی: آزمون استخدامی در دو بخش تخصصی و عمومی برگزار می‌شود. سوالات آزمون تخصصی براساس دانش و مهارت‌های تخصصی متناسب با شغل مورد نیاز می‌باشد و آزمون عمومی نیز شامل آزمون‌های هوش و توانمندی‌های عمومی، اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق سیاسی، فناوری اطلاعات، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و... می‌باشد.
 4. مصاحبه: بعد از اعلام نتایج قبولی افراد چند برابر ظرفیت، مصاحبه‌های تخصصی و روان شناختی انجام می‌گیرد.
 5. تحقیق و مراجعه به معرف‌ها و منابع: تحقیق به منظور تأیید صحت اطلاعات ارائه شده توسط داوطلب در مراحل تکمیل فرم استخدامی و مصاحبه، با استفاده از مراجعه به بانک‌های اطلاعاتی صورت می‌گیرد.
 6. معاینه پزشکی یا بررسی تناسب جسمی داوطلب با شغل: علاوه بر تناسب فکری و علمی، داوطلب باید از تناسب جسمی نیز برای هر شغلی برخوردار باشد.
 7. تصمیم گیری نهایی: معمولاً به صورت هسته‌های ۳ یا ۵ نفره در خصوص استخدام یک نفر تصمیم گیری خواهد شد و این هیأت جهت تصمیم گیری نهایی، نظرات خود را به بالاترین مقام سازمان ارجاع خواهد نمود.

پس از انقلاب اسلامی در ایران، یکی از نهادهایی که بخشی از فرآیند جذب نیروهای متعهد و متخصص در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی را برعهده گرفته است، گزینش می‌باشد. همانطور که ارزیابی‌هایی بر اساس توانمندی‌های علمی تخصصی و عمومی و همچنین سلامت جسمانی و روان شناختی افراد صورت می‌گیرد، باید ارزیابی‌هایی نیز بر مبنای معیارهای ارزشی و فرهنگی نیز صورت بگیرد.

طبیعی است هر حکومت و نظامی در پذیرش کارکنان بر مبنای فرهنگ، ساختار اقتصادی، معیارهای ارزشی و نیاز خود، به تدوین اصول و ملاک‌هایی اقدام می‌کنند تا با جذب شایسته‌ترین افراد در دستیابی به اهداف خود، مؤثر و کاراتر باشند، لذا ملاک‌ها و معیارهای گزینش نیروی انسانی نیز باید براساس اهداف، فرهنگ و ارزش‌های آن جامعه تعیین شود. یکی از مهم‌ترین معیارهایی که در گزینش نیروی انسانی در هر جامعه و سازمانی اهمیت بسیار دارد، پایبندی افراد به اصول و آرمان‌های آن کشور و سازمان مربوط می‌باشد. لذا در کشور ما نیز پایبندی به قوانین و نظام جمهوری اسلامی، و همچنین پایبندی به ارزش‌های معنوی و اسلامی و ارزش‌های اخلاقی جامعه در گزینش افراد مؤثر می‌باشد. همچنین در کنار این ملاک‌ها، جامعه نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به علاوه بررسی پیشینه و عملکرد افراد و همچنین سوابق کیفری آنها برای واگذاری مسئولیت در هر زمینه‌ای یک عمل عقلانی و ضروری به نظر می‌رسد.

0   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 276